Yhteystiedot

Kerttu ry.
kerttuverkko(at)gmail.com

Kerttu ja miehet

Mitä mies sanoo Kertuista? 

"Kerttu-verkosto on tavoittanut monella tavalla jotain sellaista, mitä poliittisesta elämästä on puuttunut kokonaan. Kertut tarjoavat sekä raikasta tekemisen meininkiä että helpon ensiaskeleen kohti poliittista vaikuttamista.Kerttujen myötä politiikan ovea voi raottaa kuka tahansa nainen ilman, että täytyy sitoutua jäsenkirjaan.

On turhaa höpinää väittää Suomen olevan jo tasa-arvoinen maa. Valitettavasti myös politiikan parissa joutuu yhä huomaamaan, että naiset sen kahvin aina keittävät. Samaan aikaan miehet tekevät päätöksiä toisaalla. Kertut ovat varmasti tarpeen myös tällä saralla, sillä asenteitamme sietää ravistella edelleen.

Odotan jo innolla, että Kertut järjestäisivät myös meille miehille suunnatun tilaisuuden. Ilman muuta liityn Kerttu-verkoston kannatusjäseneksi."

Lähetä oma tervehdyksesi Kertuille täältä

 Mitä Kerttu sanoo miehistä? 

Kerttu-verkoston naisille miehet eivät ole uhka, vaan pikemminkin mahdollisuus.
Lähtökohtana on yhteistyö sekä miesten että naisten kanssa.

Vallitsevan tilanteen ja monien ristiriitaisen kokemusten vuoksi toimintaa ideoineet keskustalaiset naiset kokevat kuitenkin perustelluksi, että naiset muodostavat keskuudessaan vahvemman verkoston, jonka tuella ja avulla on mahdollista ponnistaa vaikuttamisessa eteenpäin. Tätä ei toivoaksemme tarvitse tehdä kävellen miesten yli eikä päälle tallaten - pikemminkin yritämme kulkea käsi kädessä. 

Kerttujen tavoitteena on tila, jossa sukupuoli ei enää määritä poliittista toimintaa, työelämää tai etenemismahdollisuuksia yhtä vahvasti kuin nykyään, ja että kaikille luottamuspaikoille olisi tarjolla yhtä paljon niin miehiä kuin naisiakin. Ihanteena on, että poliittisia päätöksiä tekevät ihmiset, eivät aina naiset tai miehet. Silti; eläköön se pieni ero. On hienoa olla nainen, kuten on varmasti hienoa olla mieskin.

Kerttu-verkosto ei keskity toiminnassaan pelkästään edesauttamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ottamaan kantaa vain perinteisesti naisia lähellä oleviin poliittisiin kysymyksiin. Verkosto haluaa ottaa osaa päätöksentekoon kaikilla politiikan osa-alueilla ja jakaa jäsenilleen yhteiskunnallista tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti.

mies1.jpgVoiko mies olla Kerttu?

Miehet ovat enemmän kuin tervetulleita Kerttu-verkoston kannatusjäseniksi. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäoloikeus yhdistyksen syys-ja kevätkokouksissa.

Kerttu-verkoston järjestämä varsinainen toiminta on suunnattu naisille.