Yhteystiedot

Kerttu ry.
kerttuverkko(at)gmail.com

Kerttujen ystävät

Kannustuksen, kiitoksen ja rohkaisun sanoja Kertuille.

Lähetä tästä oma tervehdyksesi Kertuille!

 


Hyvät Kertutpaula_polaroid1.jpg

Kannustan teitä täysillä lähtemään mukaan ja vaikuttamaan keskustalaiseen politiikkaan. Olen iloinen, että uudenlainen hanke on innostanut näin suuren joukon yhteisen pohdiskelun pariin.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut ja on suomalaisessa yhteiskunnassa pitkäjänteistä työtä. Olemme vuosikymmenten mittaan edenneet monin tavoin, mutta työtä ja haasteita riittää edelleen.

Voimme jokainen havaita, että naisten osallistuminen politiikan tekemiseen sen kaikilla tasoilla on vaikuttanut ja vaikuttaa omalta osaltaan myös tasa-arvoulottuvuuteen. Naisten aiempaa aktiivisempi mukaan tuleminen päätöksentekoon ja sen valmisteluun on keskimäärin edistänyt esimerkiksi perheen ja työelämän yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon teemaa ei kuitenkaan saa eriyttää vain naisten jutuksi. Asioita edistetään parhaiten sekä miesten että naisten ajamana yhteisenä kokonaisuutena. Se on mielestäni tasa-arvon todellista edistämistä.

Naisia on paljon merkittävissä yhteiskunnallisissa tehtävissä.  Mikään keskeinen poliittisen toiminnan paikka ei suomalaisnaiselta ole enää valloittamatta. Silti työtä on jatkettava. Jotta yhä uudet politiikasta kiinnostuneet naiset jaksaisivat ponnistella eteenpäin, he tarvitsevat toisten naisten tukea ja vuorovaikutusta. Tämä teidän verkostonne on esimerkiksi hyvä väline, jolla voidaan houkutella löyhempää sitoutumista kaipaavia mukaan toimintaan. Vertaistuki on tärkeää. Kukaan ei esimerkiksi ymmärrä politiikassa toimivan perheenäidin tilannetta ja eri suuntiin repiviä paineita yhtä hyvin kuin toinen saman tilanteen kokenut.

Samalla, kun kannustan teitä lähtemään mukaan, haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että merkittävilläkin paikoilla politiikka on ihmisen kokoista työtä. Tavallinen suomalainen ihminen pystyy selviämään hyvin politiikan eri tehtävissä. Sosiaaliset taidot sekä hyvät kontaktit ja tuki ovat tärkeitä. Kerttu-verkosto voi edistää juuri näitä tarpeita.

Omalta osaltani olen mielelläni tukemassa Kerttu-verkoston toimintaa. Olen valmis jakamaan niitä kokemuksia, joita itse nuorena naisena olen politiikan poluilla kokenut.

Lämpimät terveiseni ja menestyksen toivotukset teille aktiivisille Kertuille!

Paula Lehtomäki

ympäristöministeri, Keskustan varapuheenjohtaja

 


Hyvät Kertut ympäri Suomen!anneli_polaroid1.jpg

”Olemme vakuuttuneita siitä, että naisten vaikutusvallan lisääminen ja heidän täysi ja tasavertainen osallistumisensa kaikilla yhteiskunnan aloilla, päätöksentekoprosessit ja vallankäyttö mukaan lukien, on välttämätöntä tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiseksi.”

Tämä katkelma ei ollut Kerttu-verkoston toimintasuunnitelmasta eikä liioin Keskustan puolueohjelmasta, vaan vuodelta 1995 YK:n Pekingin toimintaohjelmasta – siis yli kymmenen vuoden takaa. Teemat kuten myös niiden perustelut ovat - ikävä kyllä - yhä ajankohtaisia vielä tänäkin päivänä, myös niin kutsutuissa kehittyneissä länsimaissa kuten Suomessa.

Suomen Keskustanaiset iloitsevat syntymästänne. Teidän tärkeä tehtävänne on yhdistää nuoria alkiolaisesti ajattelevia naisia sekä tukea heitä erilaisissa luottamustoimissa ja työtehtävissä ympäri Suomen.
Luottakaa ja uskokaa joukkovoimaan ja naisten väliseen solidaarisuuteen. Kannustakaa naisia rohkeasti valtaamaan uusia yhteiskunnallisen vaikuttamisen aloja ja antakaa toisillenne vertaistukea vaikuttajina. Asioita ei hoideta yksin vaan yhteistyöllä.

Yhteiskunnassa ja politiikassa voi ja pitääkin toimia monin eri tavoin. Tämä hämärtyy usein, kun asiaa katsoo vain puoluejärjestelmän tai poliittisen päätöksenteon näkökulmasta.  Kertut voivat toimia uusien, innovatiivisten polkujen raivaajina. Olkaa siis ennakkoluulottomia ja tarpeen vaatiessa vähän hullujakin toiminnassanne. Kyseenalaistakaa, keskustelkaa ja tarvittaessa nouskaa kapinaan! Palauttakaa nuorille tyypillinen kansalaisaktiivisuus ja naisten joukkovoima politiikkaan.

Tämän päivän politiikka ei nimittäin ole vain kiemuraista lainsäädäntöä tai kunnallisvaalien jälkeisten luottamushenkilöpaikkojen veristä jakoa, vaan myös toimintaa omissa harrasteryhmissä, työpaikoilla, kansainvälisellä kentällä, hiekkalaatikolla jne.

On hyvä muistaa, että politiikkaa on kaikkialla, missä koolla on enemmän kuin yksi ihminen. Esityslistoja tai asiakirjoja ei tarvita - vaan innostuneita ja kantaa ottavia ihmisiä.

Tällaiselle matalan kynnyksen politiikalle, mitä kertut tarjoavat, on tänä päivänä todella tilausta. Siis lämpimästi tervetuloa kertut tähän vaikuttamisen maailmaan!  

Anneli  Jäätteenmäki, puheenjohtaja         

Pauliina Maukonen-Kärkkäinen, pääsihteeri       

   


Hyvät nuoret naiset!anttila.jpg

Naisia tarvitaan päätöksentekoon ja luottamustehtäviin eri aloilla. Naisten hyvää koulutusta ja luovuutta ei ole varaa jättää hyödyntämättä millään alueella. On hienoa, että te suuntaatte energiaa yhteiskunnallisiin asioihin ja yhteistyöhön. Tähän Kerttu-verkosto on oivallinen vertaistuki ja keskusteluareena.

Verkostojen lisäksi tarvitaan asiantuntemusta ja sisältöä. Sitä tuottaa keskustelu. Uskon vahvasti, että naisjoukossanne viriää hyviä ajatuksia, keskusteluja ja ideoita. Rohkaisen teitä tuomaan ne ideat ja ehdotukset julki omissa työ- ja luottamustehtävissänne. Niin olette mukana rakentamassa parempaa, oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Keskusta on moniarvoinen kansanliike, johon mahtuu monenlaisia ihmisiä kaikista kansanryhmistä. Siksi olen ilahtunut siitä, että verkostossanne on mukana naisia ympäri Suomen. Erilaiset lähtökohdat ja eri elämäntilanne tuovat rikkautta ajatusten vaihtoon. Kuunnelkaa aidosti toisianne. Se on yksi tapa kasvattaa omaa asiantuntijuuttanne, jota tarvitsette toimissanne. Älkää arkailko jakaa toisillenne hyviä käytäntöjä, ideoita ja kokemuksia.

Tehkää yhdistyksestä tukipilari, josta saatte voimia ja vertaistukea toisilta. Liian usein naiset eivät tue tarpeeksi toisia naisia, ja se on suuri este naisten työskentelylle ja etenemiselle. Muuttakaa tätä asennetta reilumpaan suuntaan.

Toivotan perustettavalle yhdistykselle menestystä ja teille, hyvät naiset, tarmoa ja iloa yhteiseen verkostotyöhön sekä omiin luottamustehtäviinne!

Sirkka-Liisa Anttila
Maa- ja metsätalousministeri


Kaikille Kertuille ja Kerttu-henkisille!


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai politiikka ei kuulemma enää kiinnosta oikein ketään. Ei ainakaan nuoria tai ihmisiä, jotka haluavat säilyttää katu-uskottavuutensa. Näitä väitteitä en allekirjoita!

Politiikka kiinnostaa aina, kun sen tekijät saavat aikaan jotain konkreettista ja kun politiikan tekotapoja saadaan uudistettua ajan mukaisiksi. Siitä on kyse Kerttu-verkostossakin, hienoa, että sellainen on perustettu!

Mimmien olohuone on hyvä konsepti, koska suuret ja pienet merkittävät ajatukset lähtevät naisten tavallisista keskusteluista. Ja mikäpäs sen mukavampi keskusteluympäristö on kuin miellyttävä ja nykyaikainen olohuone, jossa on samanhenkisiä, raikkaita seuralaisia. Siis Kerttuja.

Uusia ajatuksia vielä tähän maailmaan mahtuu ja tarvitaan. Naisten asemassa on vielä parantamista. Tekijän paikalle ja taustajoukoiksi tarvitaan naisia ja miehiä, jotka ymmärtävät tasa-arvon tärkeyden. 

Jokaiselle on oma paikkansa ja tehtäväsarkansa. Kerttu-verkoston kautta pääsee helposti liikkeelle. Onnea Kerttu-verkoston matkalle! Toivottavasti jäseniä riittää ja ennen kaikkea Kerttu-asenne pääsee valloilleen koko maassa!

Ollaan yhteydessä! Tuetaan toisiamme, siskot - Kertut!

Elsi Katainen
Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtaja
Kansanedustaja

 


Mies rakentaa talon - nainen tekee siitä kodin

"Sillä yhtä varmasti kuin voima ja järki ovat miehen suurimpia kykyjä, ovat taas sydämen ominaisuudet, rakkaus, alttiiksi antavaisuus, sympaattiset tunteet ylipäänsä, varsinkin heikkoja ja kärsiviä kohtaan, naisluonteen vahvimpia avuja.

Naisen työala tulevaisuudessa on laaja, hänen tehtävänsä tärkeä. Mitä vuosisadat, vuosituhannet ovat rikkoneet ja laiminlyöneet, se kaikki tulee hänen korjata ja parantaa."
- Minna Canth, Nuori Suomi III 1893 -

Yli sata vuotta on kulunut näistä Minna Canthin sanoista. Naisten tehtävä on yhdessä miesten kanssa rakentaa tätä yhteiskuntaa. Naisilla on erikoisominaisuuksia, joiden johdosta esiin nousevia parannusideoita tulee naisten yhteistuumin viedä eteenpäin.

"Pientä on miesten sortamisen halu naisiin nähden verrattuna naisten sortamisen haluun toisiinsa nähden."
- Sylvi Kekkonen -

Kerttu-verkoston suurimmaksi tehtäväksi näen tämän Sylvi Kekkosen toteaman viisauden kumoamisessa. Jokaisella naisella on oikeus tulla kuulluksi ja myös naisten taholta tuetuksi. Yhteiskunnan rakentajat eivät ole toistensa kilpailijoita. Aatteet kilpailevat.

"Tämän päivän naisilla on suurempi mahdollisuus kuin koskaan ennen rakentaa uusi ja parempi maailma, mutta orjallisesti miehiä matkiessaan he menettävät mahdollisuutensa."
- Cyril Chaventry -

Naisten on hyvä toimia oman intuitionsa eli sisäisen näkemyksensä mukaisesti. Maailman muuttuessa tarvitaan uusia ratkaisuja, joissa heikomman puolella olevalle näkemykselle on runsaasti käyttöä. Kansojen ja kansakuntien rauhallisen rinnakkaiselon edellytys on nykyistä tasaisemmin jakautunut varallisuus. 

Aina on aika elää uutta vuosikymmentä. Meidän vuoromme on nyt - tehdä Kertuista Suomen kansan tienraivaajia - sellaisia, joilla on mielessään kuva vielä paremmasta talosta, kodista ja koko maailmasta.

Sellaisia, jotka muokkaavat elintilan tuleville sukupolville paremmaksi, ovat Kertut.

Inkeri Kerola, kansanedustaja 

 


Tervehdys Kertuille!

Naisena politiikassa on haasteellinen yhtälö. Jo ennen leikkiin ryhtymistä on syytä miettiä muutamia asioita.

A. Mieti, onko sinulla riittävästi uskallusta. Uskallatko laittaa rahasi, maineesi ja persoonasi peliin?

B. Mieti, onko sinulla rohkeutta. Jos sinulla riittää rohkeutta hypätä politiikkaan, niin riittääkö sitä perheenjäsenilläsi ja läheisilläsi? Politiikassa toimiminen vaatii koko perheen tuen, sillä se on kokonaisvaltaista toimintaa. Rohkeutta ei tarvita vain politiikkaan hyppäämisessä, vaan myös jatkossa. Onko sinulla rohkeutta kulkea omaa tietäsi ja viedä omaksi kokemiasi asioita eteenpäin?

C. Mieti, onko sinulla kestävyyttä. Ennemmin tai myöhemmin jokainen politiikassa mukana oleva joutuu jonkinlaiseen pyöritykseen. Kestävyyttäsi koetellaan niin pienissä kuin isoissakin asioissa. Motivaatiotasi, kärsivällisyyttäsi, näkemystäsi ja tahdon voimakkuuttasi tullaan testaamaan monet kerrat. Naisilla erityisesti testataan solidaarisuutta ja uskallusta olla nainen. Ei tarvitse leikkiä "hyvää jätkää" ollakseen poliitikko.

Tulevaisuuden haaste tälle puolueelle on se, ettei puolue jämähtäisi kynsin ja hampain menneisyydestä kiinni pitäväksi porukaksi.  Puolueelta pitää löytyä uskallusta rikkoa ennakkoluuloja sekä luutuneita käsityksiä ja asenteita. Sen tulee toimia visionäärinä yhteiskunnassamme ja olla luova ratkaisujen löytäjä. Keskusta ei puolueena kasva, ellei se puhuttele uusia äänestäjiä.

Näillä ajatuksilla toivotan jokaiselle menestystä ja olen erittäin iloinen Kerttu-verkoston perustamisesta. Kaikille Kertuille uskallusta, rohkeutta ja kärsivällisyyttä!

Tanja Karpela, kansanedustaja 

 


Onnea ja rohkeutta kaikille teille nuorille naisille!

Omana itsenään meistä jokainen pystyy antamaan parastaan myös politiikassa.

Itse olen, nyt varsinkin EU-ehdokkaana, saanut koetella monenlaisia rajoja. Kirjoitin asiasta 12.12.2008 Keskustan blogissa:

"Perheen ja työn yhteensovittaminen on myös ennen ollut haaste. Itse etsin omissa valinnoissani esikuvaa ja voimaa menneistä suurnaisista. Herkkäsieluinen opetusministeri Kerttu Saalasti yhdisti yhteiskunnallisen työn, suuren maatilan hoidon ja äitiyden.

Kerttu Saalastin aikaan löytyi varmaan niitä jotka paheksuivat viiden lapsen yksinhuoltajaäidin poliittista uraa. Mutta hän ei lannistunut vaan uskalsi tehdä mitä piti tehdä. Jokaisen äidin ja isän on tehtävä omat omatuntovalintansa.
Toiselle se tarkoittaa hyppäämistä hetkisestä oravanpyörästä kotipesän rakentajaksi. Toiselle se tarkoittaa vastaamista isänmaan kutsuun: ” Kyllä, tahdon tehdä parhaani kanssaihmisten palvelemisessa.”

Olen kannustamassa ja käytettävissänne!
Aurinkoista kevättä!

Helena Tornberg, eurovaaliehdokas 

 


Tervehdys Kertuille  

Muistan hyvin opiskeluajoilta, kuinka kävin Helsingin Yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa eräänkin professorin kanssa väittelyä aiheesta tasa-arvo. Välillä oli kyse naisten ja miesten välisestä eriarvoisuudesta, joskus nuoren näkökulmasta keski-ikäisten päätöksiä kohtaan tai sitten vaan huolta alueellisesta tasa-arvosta Suomen eri osissa.

Yritinpä viedä ihmisten välistä tasa-arvoa niinkin pitkälle, että graduseminaarissani en suostunut toivottamaan erikseen hyvää päivää arvoisalle professorille. Mielestäni oli parempi sanoa hyvää päivää kaikille tasapuolisesti… No, viimeistään eduskunnassa oli otettava sitten lusikka kauniiseen käteen ja totuteltava pöytätapoihin kuuluviin fraaseihin kuten Arvoisa Rouva/Herra Puhemies!

Oikeudenmukaisuus ja vastuullinen vapaus ovat niitä arvoja, joita olen joskus liiankin kanssa toitottanut elämäni poluilla. Nämä molemmat sopivat myös keskusteluun sosiaali- ja terveyspalveluista ja ihmisten omasta vastuusta hyvinvointinsa suhteen. Se ei riitä että järjestelmämme yrittää poistaa sairauksia ja pahaa oloa; hyvää oloa olisi pyrittävä lisäämään. Ja sitä ei voi julkinen sektori yksin tuottaa.

Kaikkein tärkeintä lapsesta vaariin asti, kun onnellisuudesta tai tyytyväisyydestä elämään puhutaan, tuntuu olevan oma aktiivisuus ja ihmissuhteiden ylläpito. Elämäntapavalinnat ovat hyvinvointimme peruskiviä. Kodista saadut eväät vaikuttavat pitkälle. Mutta puutteet kodin tuessa tai kasvatuksessa eivät silti oikeuta heittämään pois vastuuta omasta elämästään.
 

Katri Komi, kansanedustaja

 


Kerttu-verkosto intohimopolitiikan pioneerina   

Nuorten keskustahenkisten naisten perustama Kerttu-verkosto on noteerattu ilahduttavasti myös Suomenmaassa (Suomenmaa 27.1.). Uskomme vakaasti, että Kertut ovat tavoittaneet toiminnassaan jotain sellaista, mitä politiikkaan on kipeästi kaivattu. Kertuista välittyy mukaansa tempaava innostava tekemisen meininki. Kertut eivät tunne toimintaansa jäykistäviä osastoon tai piiriin sidottuja järjestelmiä. Heidän toimintansa perustuu verkostoon, johon samanhenkiset toimijat voivat hakeutua.

Voimakkaassa nosteessa oleva Kokoomus vaikuttaa tietoisesti nostavan nuoria ja naisia näkyville paikoille läpi koko puoluerakenteen. Sitä päivää odotellessa, että Keskustassa oivalletaan Kokoomuksen harjoittaman nousevien kykyjen metsästyksen merkitys puolueen tulevaisuudelle, ovat Kertut ottaneet aloitteen omiin käsiin. Kertut ovat ymmärtäneet, että Keskustassa naisten todella täytyy ottaa paikkansa. Meillä sitä ei tyrkytetä.

Olemme vakuuttuneita, että tulemme vielä kuulemaan Kertuista. Luultavaa kuitenkin on, että Kerttujen energisyys tulee herättämään kateutta ja myös pelkoa nykyisissä vallanpitäjissä. Uskokaa kuitenkin itseenne sillä olette oikealla tiellä. Politiikan pitää tulla sydämestä. Vastaavanlaista toimintaa laajentamalla Keskusta saadaan uuteen nousuun. Tämä toki vaatii ennakkoluulotonta uudistusta puolueen rahoituksen kohdentamiseen.

Onnea ja menestystä Kerttu-verkostolle toivottaen,

Tuomas Vanhanen
Kolari

Juha Iso-Aho

Kokkola

Jouni Pitkänen
Oulu


Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 13.2.2009 

 

 


Kerttu-tervehdys

 

Politiikka tarvitsee uusia, innokkaita osaajia. Kerttu-verkosto on mainio esimerkki tästä innosta, jolla politiikkaa halutaan lähteä tekemään uudella tavalla.

Politiikan sukupuoli perustuu edelleen miehiselle normille eikä nuoren naisen ole helppo toimia tässä ilmapiirissä. Tasa-arvo lähtee ennen kaikkea asenteista ja niitä muuttaakseen on tehtävä töitä. On aika haastaa hyvä veli – verkostot! Ilman verkostoitumista, toistemme tukemista sekä ennen kaikkea itseemme uskomista emme pärjää. Tätä tarkoitusta varten Kerttu-verkko on perustettu.  
Kerttu Saalasti on mainio roolimalli nykypäivän vahvoille, nuorille naisille. Saalastista kerrotaan vieläkin useita eri tarinoita, joista hänen vahva, periksi antamaton persoonansa tulee esiin. Nivalassa, hänen kotipitäjässään sijaitsee Saalastin mutkaksi kutsuttu paikka, jossa entisen Imatran voiman voimalalinja tekee mutkan Saalastin suvun peltojen kohdalla. Kerttu Saalasti on kertoman mukaan seissyt itsepäisesti syyssateen kastelemalla pellolla ja estänyt miehiä rakentamassa voimalinjaa hänen pelloillensa.   

Onnea työhönne ja tehkää politiikasta rohkeasti omannäköistä!

 Anneli Jäätteenmäki
Europarlamentaarikko