Yhteystiedot

Kerttu ry.
kerttuverkko(at)gmail.com

Mikä Kerttu-verkosto?

Kerttu-verkosto on valtakunnallinen, alkiolaisiin arvoihin nojaava nuorten naisten yhteisö. Kerttu-verkoston tärkeimpänä tehtävänä on tukea nuoria naisia erilaisissa luottamustoimissaan ja työtehtävissään ympäri Suomen. Kertut kohtaavat aika ajoin kasvokkain sekä pitävät tiiviisti yhteyttä internet-sivujen ja sähköpostin avulla.

Kerttu-verkosto on olohuone valovoimaisille, yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille naisille. Mimmien juttuja, siis.

Uskomme, että rohkeudella, innolla ja yhteistyöllä pääsee pitkälle. Toimimme toinen toistemme tukena työelämän, opiskelujen, luottamustoimien ja perheen arjen pyörteissä. Kerttu voi olla kuka vain – kysymys on ennen muuta asenteesta.

Alkiolaisessa hengessä luotamme mahdollisuuksien tasa-arvoon ja ihmisen kykyyn kehittää itseään. Uskomme naisten mahdollisuuksiin siinä missä miestenkin. Naiset pystyvät, kunhan vain uskaltavat – ja autamme toisiamme uskaltamaan.

Valtakunnallinen Kerttu-verkosto järjestää jäsenilleen laadukkaita ja ajankohtaisia tapahtumia. Tarvittaessa tuuppaamme toisiamme vähän eteenpäin sekä jaamme tietoa, taitoa, ajatuksia ja kokemuksia. Sekä taatusti nauramme paljon.

Kerttu toimii aktiivisesti verkossa.
Tutustu, tule mukaan keskusteluun ja ole Kerttu.

Miksi Kerttu on olemassa? 

Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana on, että ilman valovoimaisia, asiantuntevia ja innostuneita nuoria naisia yhteiskunta ei voi - eikä sen kannata pärjätä - tässä ajassa.

Nuorissa naisissa olevaa potentiaalia ei ole varaa heittää hukkaan. Siksi on tärkeää, että nuoret naiset uskovat itseensä; kykyihinsä, mahdollisuuksiinsa ja kannustavat eteenpäin toinen toistaan. 

Miten Kerttu-verkosto toimii?

Kerttu-toiminta suuntautuu omasta yhdistyksestä ulospäin. Verkosto toimii pikemminkin tukipilarina, ponnahduslautana ja vertaistuen foorumina.

Jäsenten ensisijainen toimintapaikka on Kerttu-verkoston ulkopuolella. Verkosto ei itsessään tee kannanottoja tai julkilausumia.

Kerttu-verkosto ei keskity toiminnassaan pelkästään edesauttamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ottamaan kantaa vain perinteisesti naisia lähellä oleviin poliittisiin kysymyksiin.

Verkoston jäsenet haluavat ottaa osaa päätöksentekoon kaikilla politiikan osa-alueilla. Verkosto jakaa jäsenilleen yhteiskunnallista tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti.

Kuka voi olla Kerttu?

Kerttu-verkosto on kaikille naisille avoin yhdistys. Kerttu voi olla siis kuka vain.

Kerttuihin mahtuvat mukaan eri tavalla ajattelevat, erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja eri puolilla Suomea asuvat nuoret naiset. Ovi on avoinna sekä konkareille että uusille tulokkaille. 

Tervetulleita ovat niin opiskelijamaailmassa vaikuttavat kuin työssäkäyvätkin, kotiäidit ja kunnanvaltuutetut, politiikan saralta työpaikkansa löytäneet, ammattiyhdistysten aktiivit, järjestöpuurtajat, puolueaktiivit sekä ajankohtaisia ilmiöitä sivummalta seuraavat.

Toiminnan keskeistä kohderyhmää ovat noin 18-35-vuotiaat yhteiskunnallisesti aktiiviset, alkiolaisen maailmankuvan omaavat naiset ympäri Suomen.  Kerttuihin kuuluminen ei edellytä jäsenkirjaa puolueeseen.

Mitä Kertut tekevät?

Kertut järjestävät kaksi kertaa vuodessa seminaarin jäsenilleen. Seminaarien teemoina on ollut mm. median ja politiikan suhde sekä talouden anatomia.

Kerttu-verkosto on aloittanut mentorointitoiminnan, jonka tarkoituksena on nuorten naisten tukeminen ja kannustaminen omissa työ- ja luottamustehtävissä.

Kertun päivänä 17.3. haastamme itsemme ja muut Kertun päivän haasteeseen. Tänä vuonna haaste oli työhyvinvoinnin parantaminen. Muistakin tapahtumista otetaan ajatuksia vastaan. Kertut tekevät mielellään myös yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Kerttu-toiminnalle on ominaista, että hallinnon rakenne on kevyt ja pönötystä sekä turhia kokouksia vältetään. Vähemmän byrokratiaa, enemmän iloa.

Kerttujen toiminnan tarkoituksena on

• tukea nuoria naisia luottamustoimissaan ja työtehtävissään

• kannustaa ja auttaa yhdistyksen jäseniä hakemaan ja saamaan merkittäviä luottamus- ja työtehtäviä

• mahdollistaa nuorille naisille foorumi vaihtaa ajatuksia ja ideoita nuorena naisena yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisesta

• parantaa nuorten naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työelämässä

• edesauttaa naisten keskinäistä yhteistyötä ja luoda positiivista ilmapiiriä naisvaikuttajien keskuuteen

• edistää jäseniensä välityksellä alkiolaisia periaatteita: ihmisyyttä, sivistystä, mahdollisuuksien tasa-arvoa, vastuullista vapautta, edistyksellisyyttä ja elinikäistä oppimista.